Prezentace agentury

Naším cílem je vytvořit jednotné místo, kde naleznete seznam dobrých personálních agentur a umožnit firmám snadno oslovit více agentur jedním požadavkem.

Pokud jste kandidát a hledáte zaměstnání, jednou z možností je obrátit se na personální agenturu. Těchto agentur existuje značné množství a jejich nespornou výhodou je, že se na těchto místech koncentruje větší počet pracovních nabídek, čímž se vám hledání usnadňuje a navíc se zvyšuje pravděpodobnost úspěchu nalezení zaměstnání vhodného právě pro vás.  

Činnost personálních agentur  je velmi podobná činnosti úřadů práce, avšak jedná se o komerční instituce. Zaměřují se na výběr uchazečů dle požadavků zaměstnavatele, zajišťují tak poptávku společností po pracovní síle.  Většina personálních agentur se soustředí na vybrané obory, ovšem existují také agentury se širším zaměřením. 

Výběr vhodných uchazečů o zaměstnání není jedinou činností personálních agentur – ty často poskytují také kariérní poradenství, testování pracovních předpokladů, personální audity, případně další vzdělávání uchazečů. Personální agentura může také poskytovat služby v oblasti tzv. outplacementu, což je péče o odcházející zaměstnance při hromadném propouštění a jejich následná podpora při hledání nové pracovní pozice. Vedlejším produktem kvalitního outplacementu je zároveň i motivace těch zaměstnanců, kteří ve firmě zůstávají. Jako další specializaci některých personálních agentur zmiňme například HR marketing, který buduje a podporuje image společnosti jako atraktivního a kvalitního zaměstnavatele. Díky tomu pak může firma lépe obstát ve tvrdé konkurenci na trhu práce a udržet si klíčové zaměstnance společnosti.
  
Někteří uchazeči mohou mít ze spolupráce s personální agenturou obavy, neboť první fáze výběrového řízení probíhá právě v prostředí agentury, nikoliv přímo u potenciálního zaměstnavatele. Tento fakt je ovšem pro uchazeče pozitivní, v personální agentuře se totiž můžete dozvědět spoustu zajímavých informací, rad a doporučení, které následně uplatníte v dalším kole přijímacího řízení, a které mohou pozitivně ovlivnit výsledek celého procesu.  

V personální agentuře komunikujete s personálním konzultantem, který vás zastupuje jakožto svého klienta. Konzultant má za úkol na jednu stranu zhodnotit vaše možnosti a předpoklady pro výkon dané činnosti, zároveň vám může poradit, jaké jsou vaše možnosti na trhu práce, jaké máte případné nedostatky v životopise či průvodním dopise, na co se zaměřit při komunikaci a jak se co nejlépe připravit na možný pohovor.  Také se můžete dozvědět důležité informace o zaměstnavateli či o průběhu pohovoru – z jakých částí se bude skládat, zda budete vyplňovat testy, v jakém jazyce bude pohovor probíhat, a podobně. Díky personální agentuře můžete získat nespornou výhodu oproti těm uchazečům, kteří jejich služeb nevyužili a kontaktovali rovnou danou společnost. 

Typy personálních agentur

Existuje několik typů personálních agentur – ty se dělí dle cílových skupin uchazečů a dle způsobu jejich vyhledávání.  

a) Využití databází – jedná se o vyhledávání uchazečů například z databází pracovních úřadů anebo z databází internetových pracovních portálů, kde je registrace pro uchazeče zdarma. 

b) Inzerce pracovních pozic – databáze úřadů práce či databáze internetových pracovních portálů fungují zároveň jako inzertní místa pracovních příležitostí. Zájemce o některou z pozic má tak možnost kontaktovat buď personální agenturu, nebo přímo zaměstnavatele. V tomto případě bývá inzerce pro zaměstnavatele zpoplatněna, ovšem pro uchazeče je vždy zdarma. 

c) Přímé vyhledávání (executive search) – vhodný kandidát na požadovanou pozici je v tomto případě osloven přímo personální agenturou, která jej vyhledala na základě jeho odpovídajících zkušeností a schopností. Obvykle se tohoto typu vyhledávání využívá u vyšších a vedoucích pozic. V případě zájmu tohoto kvalifikovaného odborníka o novou pozici většinou již není nutné další školení či příprava, což je nesporná výhoda tohoto typu vyhledávání. 

 

Agenturní zaměstnání

Některé personální agentury poskytují i takzvaný outsourcing zaměstnanců, kdy agentura poskytne dané firmě zaměstnance. Těm pak vzniká pracovní poměr s personální agenturou, nikoliv firmou, ve které činnost vykonávají. Agentura tak zaměstnancům následně vyplácí mzdu. Většinou se jedná o méně kvalifikované pracovní pozice, kde převažuje kvantita požadovaných pracovních sil nad kvalitou, těchto služeb využívají zejména větší podniky.

V případě vašeho zájmu o využití služeb personální agentury je dobré si nejdříve zjistit zkušenosti jiných uchazečů, její postavení na trhu práce a zda má již nějakou tradici. Solidní personální agentury nevyžadují od uchazečů vstupní poplatky, za služby jim platí firmy, pro které zaměstnance vyhledávají. Ty nejlepší z personálních agentur jsou členy Asociace poskytovatelů personálních služeb.